ACT training; training in veerkracht

<< Terug naar aanbod

ACT training; training in Veerkracht

Bij de training in Veerkracht wordt ACT ingezet om je psychologische flexibiliteit te vergroten. Het geeft andere tools in het  omgaan met moeilijkheden en tegenslag. Het kan helpen om een meer accepterende houding ten opzichte van je gedachten en gevoelens aan te nemen. Deze training is een goed vervolg op een eerder gedane mindfulness training, maar kan ook als zelfstandige training gedaan worden. De training is effectief voor mensen die, soms al langere tijd, psychische klachten ervaren.

 Wat is ACT; ACT staat voor: Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, ea.). Dit is een 3 de generatie gedragstherapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegen komt  (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment). Anders gezegd; ACT leert je om een zachtaardige houding aan te nemen ten opzichte van alles wat je denkt, voelt, ervaart, terwijl je op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Deze is gestoeld op 6 zuilen:

Acceptatie: het actief uitnodigen van vervelende gevoelens, gedachten en omstandigheden
Defusie: loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken
Het Zelf: een andere, meer flexibele relatie met je zelf creëren
Hier en Nu: in contact komen met het Hier en Nu.
Waarden: ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven
Toegewijd Handelen: dingen gaan ondernemen op basis van je waarden

Het doel van deze training is het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  In de training wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Dit vraagt de training van jou:
De training doet een beroep op je bereidheid om dagelijks ongeveer te oefenen en de tijd te nemen voor opdrachten en ervaring-oefeningen. Als je volhardt, zal je ervaren dat je beter in staat bent om onaangename gevoelens en gedachten toe te laten en vervolgens bij te sturen. Meer te leven in het hier en nu volgens waarden die voor jou belangrijk zijn. Gun jezelf deze kans, ga het experiment met jezelf aan en maak aan het einde de training de balans op.

Opzet van de training
De training wordt gegeven in een kleine groep (4-6 personen). Zeven wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Elke bijeenkomst wordt een van de zes zuilen behandeld. In de groep doen we gezamenlijk oefeningen en mediteren we. Tussen de bijeenkomsten in word je gevraagd met hetgeen we behandeld hebben thuis verder te gaan. Het is ‘kilometers maken’ tussen de bijeenkomsten in. Waarna je weer ‘kunt komen tanken’ in de volgende bijeenkomst. Dit alles met als doel om je geestelijke flexibiliteit te vergroten.

Dit levert de training je op:
Je wordt je bewust van de werking van je geest en gaat patronen herkennen;
Je ontdekt dat je een keuze hebt om anders met de dingen om te gaan;
Je leert je meer op het hier en nu te concentreren;
Je herkent je eigen ‘alarmsignalen’ eerder en leert hoe je jezelf dan kunt helpen;
Je leert jezelf te kalmeren en op tijd een stapje terug te doen;
Je leert vriendelijker voor jezelf te zijn;
Je leven wordt bewuster en intenser;
Je kunt beter omgaan met tegenslag;
Je gaat meer dingen doen die echt belangrijk voor je zijn

Wanneer
Training op maandag avond; 13, 20, 27 september, 4, 11, 18, 25 oktober
Trainer
Ton Mutsaars
Tijd
Van 18.45-20.45 uur.
Meenemen
Flesje water/ pen / doe gemakkelijk zittende kleding aan
Kosten
€ 320.-