ACT training; training in veerkracht

<< Terug naar aanbod

ACT training; training in Veerkracht

Bij de training in Veerkracht wordt ACT ingezet om je psychologische flexibiliteit te vergroten. De training is effectief voor mensen die, soms al langere tijd psychische en/of somatische klachten ervaren, zoals stress, burn- out, angsten, depressieve gevoelens, vermoeidheid of pijn;

ACT in een notendop
ACT leert je om op een zachtaardige manier om te kunnen gaan met alles wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken.
ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Het doel van de training:
Stel je voor dat je zou leren om je gedachten niet meer zo serieus te nemen, en dat je weer onbevangen in het hier en nu zou komen te staan. Stel dat je in staat bent om alles wat je liever niet zou willen ervaren te omarmen, waardoor je het gevecht met je angsten niet meer aan hoeft te gaan.
Stel dat je een nieuwe, zachtaardige relatie met jezelf creëert, los van je (negatieve) zelfbeeld en alles wat je van jezelf moet. Wat als je zou ontdekken hoe jij je leven het liefste vorm zou willen geven, en je de tools krijgt aangereikt die je in staat stellen om je eigen pad te gaan bewandelen?
Klinkt dit goed? Dan is deze training iets voor jou.

(bron; ACT guide.com)

ACT is gestoeld op 6 principe’s:

Acceptatie: het actief uitnodigen van vervelende gevoelens, gedachten en omstandigheden
Defusie: loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken
Het Zelf: een andere, meer flexibele relatie met je zelf creëren
Hier en Nu: in contact komen met het Hier en Nu.
Waarden: ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven
Toegewijd Handelen: dingen gaan ondernemen op basis van je waarden

In de training wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden. We maken gebruik van de ACT guide APP om alle oefeningen en filmpjes digitaal te kunnen gebruiken. Je download deze app op je telefoon of computer en maakt zo je eigen account aan. De ACT guide app is super functioneel en overzichtelijk.

Wat vraagt de training van jou:
De training doet een beroep op je bereidheid om (dagelijks) te oefenen en tijd te nemen voor opdrachten en ervaring-oefeningen. Als je volhardt, zal je ervaren dat je beter in staat bent om onaangename gevoelens en gedachten toe te laten en vervolgens bij te sturen. Meer te leven in het hier en nu volgens waarden die voor jou belangrijk zijn. Gun jezelf deze kans, ga het experiment met jezelf aan en maak aan het einde de training de balans op.

Opzet van de training
De training wordt gegeven in een kleine groep (5-7 personen). Zeven wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Elke bijeenkomst wordt een van de zes zuilen behandeld. In de groep bespreken we de ervaringen van jou bij het opdoen van nieuwe ervaringen. Verder wordt een nieuw thema geïntroduceerd en doen we gezamenlijk oefeningen. Tussen de bijeenkomsten in wordt je gevraagd met hetgeen we behandeld hebben thuis verder te gaan. Het is ‘kilometers maken’ tussen de bijeenkomsten in. Waarna je weer ‘kunt komen tanken’ in de volgende bijeenkomst. Dit alles met als doel om je psychologische flexibiliteit te vergroten.

Dit levert de training je op:
Je wordt je bewust van de werking van je geest en gaat patronen herkennen;  je leert je geest minder serieus te nemen;
Je ontdekt dat je een keuze hebt om anders met de dingen om te gaan;
Je leert je meer op het hier en nu te concentreren;
Je leert hoe je jezelf op een andere manier, dan je gewend bent, kunt helpen;
Je leert vriendelijker voor jezelf te zijn;
Je kunt beter omgaan met tegenslag;
Je gaat meer dingen doen die echt belangrijk voor je zijn;                                            Je leert doelgerichter te leven, (als je dit wilt);

De plussen van Mindfulness Centrum Vught:

  • Er wordt gewerkt met ACT guide APP. Deze app is ontwikkeld door o.a. door Gijs Jansen. Gijs is een van de ACT pioniers van Nederland. Met de app krijg je alle lesstof digitaal aangeleverd. Je hebt zo toegang tot filmpjes die op een eenvoudige manier laten zien hoe je ACT toepast/ kan leven! Het helpt jou tussen de bijeenkomsten verder te gaan met dat wat eerder is aangereikt in de live sessies. En je kan je hiermee ook  voorbereiden op de nieuwe sessie.
  • De trainer heeft veel kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg
  • Mooie locatie in het centrum van Vught
  • Kleine groepen met veel persoonlijke aandacht
  • Expertise in angst, burn out, stemmingsklachten en autisme

Verschil tussen ACT en mindfulness:

Bij ACT wordt meer gebruik gemaakt van concrete technieken en diverse ervaringsgerichte oefeningen, verhalen, beelden en metaforen om je zoveel mogelijk handvaten aan te reiken in het omgaan met lastige gedachten/ gevoelens en lichamelijk ongemak. Mindfulness is hierbij wel onmisbaar en vormt dus wel een onderdeel van ACT. Bovendien legt ACT, meer dan mindfulness, de nadruk op waarden. Ze geven je richting in je leven waar je in het ‘hier en nu’ altijd naar kan teruggrijpen als je merkt dat je aandacht wordt opgeslorpt door je dagelijkse beslommeringen.

Tijdens een mindfulness-training bestaan de oefeningen thuis en tijdens de sessies vooral uit meditatie-oefeningen. Hierdoor train je om meer bewust te zijn in het hier en nu, oefen je met een mildheid en vriendelijkheid om te gaan wat zich aandient in je leven.  Zie verder de uitleg onder ‘mindfulnesstraining’.

Wanneer
Training op dinsdagavond; 7, 14, 21, 28 februari, 7, 14, 21 maart 2023

Tot 3 maanden na de training krijg je maandelijks nog een follow up opdracht  via de ACT guide app. Je kunt de ACT guide app tot 3 maanden na je training nog gebruiken om zo ook na de training nog door te kunnen gaan met (be)oefening van zaken die voor jou belangrijk zijn.
Trainer
Ton Mutsaars
Tijd
Van 19.00-21.00 uur.
Meenemen
Flesje water/ pen / doe gemakkelijk zittende kleding aan
Kosten
€ 495.- ( dit is inclusief gebruik van de ACT guide app en het boek ‘Uit Liefde voor jezelf’, geschreven door Gijs Jansen)