Werkwijze

Onze werkwijze

Trainingen

 • In een kennismakingsgesprek inventariseren we de reden van je aanmelding, je klachten en vragen. Bij de mIndfulnesstraining plannen we een kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten.
 • Daarna bepalen we in overleg of de training aan kan sluiten bij je wensen.
 • De training vindt plaats volgens de afgesproken bijeenkomsten.
 • De MBSR mindfulness trainingen worden in veel gevallen (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Overige trainingen, cursussen en workshops komen meestal niet in aanmerking voor een vergoeding.

Individuele begeleiding bij Jan Hogema of Ton Mutsaars
Elk individueel traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Tijdens een intakegesprek (45-60 minuten) inventariseren we samen je klachten en vragen. Op basis daarvan stellen we in overleg met jou een plan van aanpak op. Hierin staat waar we ons op gaan richten en wat de werkwijze is.
 • Tijdens de vervolggesprekken evalueren we regelmatig of we nog op de goede weg zitten en of het traject nog zinvol is, of we kunnen werken naar een afronding.

Betalingen en annuleringen
Je kunt een consult na afloop met je pinpas betalen. Je kunt een gemaakte afspraak altijd  – dus ook in het weekend en in de avonduren – annuleren. Tot 24 uur van tevoren is dit kosteloos, daarna brengen we bij afwezigheid € 45,- in rekening.

Trainingen
Als je je inschrijft voor een training, ben je verplicht uiterlijk zeven dagen voor aanvang te betalen. Er vindt geen restitutie plaats voor de bijeenkomsten waar je niet aan hebt kunnen deelnemen.

Je factuur
Op de factuur die je ontvangt, staan alleen de gegevens die nodig zijn om de nota te kunnen declareren bij je zorgverzekeraar (indien dit van toepassing is)

 • Je naam, adres en woonplaats;
 • Je geboortedatum;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult / training

Jouw privacy
Als je voor een  individuele  traject kiest bij Ton, dan legt hij een dossier aan. Dit is een wettelijke plicht, in kader van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand. Je hebt het recht deze gegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, bezwaar te maken.

Mindfulness Centrum Vught neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij werken conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met al je persoonlijke en eventuele medische gegevens;
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Jouw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot je dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim);
 • De gegevens uit je dossier worden daarnaast alléén met jouw expliciete toestemming gebruikt;
 • Voor waarneming door een andere zorgverlener tijdens onze afwezigheid;
 • Tijdens intercollegiale toetsing (de gegevens worden dan geanonimiseerd).

Als we om een andere reden gebruik willen maken van je gegevens, dan zal je therapeut je altijd eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Je dossier wordt conform de wet vijftien jaar bewaard. De website van Mindfulness centrum Vught maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Geheimhouding
Zowel jij als wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij tijdens trainingen of individuele sessies van elkaar of van anderen ontvangen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou of de ander wordt medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, of als we redelijkerwijs kunnen aannemen dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Mindfulness Centrum Vught is onderdeel van Hogemuts V.O.F.
Triodosbank: NL21 TRIO 0197 7919 72
Kamer van Koophandel: 59349980
BTW nummer: NL 8534.34.979.B01