Contact

Contactgegevens

Mindfulness Centrum Vught
Marktveld 3, 5261 EA, Vught
Telefoon: 06 – 543 95 681
E-mail: info@mindfulnesscentrumvught.nl

Parkeren
Op het Marktveld kun je gratis parkeren met blauwe parkeerkaart (2 uur).
Op het Maurickplein is parkeren gratis zonder blauwe kaart.


Jan Hogema  / categorie 1 mindfulness trainer / HSP Professional
Geeft MBSR Mindfulnesstraining en begeleiding hooggevoeligheid

MBSR Mindfulnesstraining
8 bijeenkomsten van 2,5 uur + terugkomst-bijeenkomst
(inclusief werkmap). € 350,-

MBSR Mindfulnesstraining individueel
8 bijeenkomsten en terugkom moment/gesprek (inclusief werkmap). € 720,-

Het bedrag van de gekozen training dient betaald te zijn voordat de training begint. Informeer voor eventuele vergoeding bij jouw zorgverzekeraar. Op de volgende site vind je veel nuttige informatie hierover: www.zorgwijzer.nl
Als je voor vergoeding in aanmerking wilt komen is vaak een doorverwijzing nodig van je huisarts of psycholoog.

Online ‘Live’ meditatie
Maand abonnement  € 12,50

Stiltedag
Van 10.00 – 16.00. Inclusief eenvoudige vegetarische lunch,
thee en koffie € 25,-

Begeleiding hooggevoeligheid
Een intakegesprek (ongeveer een uur) kost € 80,-
Vervolggesprekken (ongeveer 45 minuten) € 75,-
Deze gesprekken wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Pinnen kan na elk gesprek ter plaatse.


Ton Mutsaars / Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige / Mindfulnesstrainer
Geeft training in veerkracht, individuele mindfulnesstraining (ook bij mensen met autisme) en begeleid mensen met psychische klachten.

Tarief individuele mindfulnesstrainingen € 80,- (ongeveer 60 minuten).
Andere individuele gesprekken € 75,- (ongeveer 45 minuten)
Deze gesprekken wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Pinnen kan na elk gesprek ter plaatse.


Copyright en gebruik van materialen
Het cursusmateriaal dat je van ons ontvangt, waaronder readers en audiobestanden die voor of door ons zijn gemaakt, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het copyright berust bij ons, je mag het dus niet zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verveelvoudigden of op wat voor manier dan ook met derden delen.

Aansprakelijkheid
Mindfulness Centrum Vught is aansprakelijk tegenover jou voor een goede uitvoering van de verplichtingen die uit onze overeenkomst voortvloeien. We zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval berokkend aan jou, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan. Je kunt ons op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel of psychische klachten. We zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van jouw eigendommen, noch voor enigerlei vorm van letsel voor, tijdens of na de training, cursus of andere activiteit, inclusief vervoer naar en van de activiteit. Je neemt deel op eigen risico en zult geen aanspraak doen op eventuele rechten die voortvloeien uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.

Klachten
We hopen dat je bij onvrede of klachten over ons werk of over de manier waarop Mindfulness Centrum Vught je persoonsgegevens verwerkt, allereerst contact met ons opneemt. We zullen er alles aan doen om je klacht samen met jou naar tevredenheid op te lossen. Mochten we niet tot een oplossing komen, dan kun je bij klachten over je privacy terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bij klachten over onze trainingen of begeleidingen waar we samen niet uitkomen, kun je het volgende doen. Heb je een klacht over Jan Hogema,
dan kun je terecht bij het VMBN.
Ton Mutsaars is aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van
De Zorgprofessional; zie dezorgprofessional.nl Hij is tevens lid van de Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (LV POH-GGZ; lidnummer 38) en ingeschreven in het kwaliteitsregister LV POH-GGZ. Big-nummer: 89010601130.werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)?